Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek van maximaal een ½ uur. Tijdens dit gesprek met de ouder(s) en het kind proberen we samen de hulpvraag zo concreet mogelijk te formuleren. Als er van beide kanten een klik is, kunnen we samen het begeleidingstraject ingaan.

Intakegesprek

Voorgaande aan het intakegesprek krijgt u per mail een intakeformulier toegestuurd. Bij het intakegesprek is het  kind niet aanwezig. Het intakegesprek duurt maximaal  1 uur. Tijdens het intakegesprek worden de vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen van de ouder(s) uitgebreid besproken.

Coachingssessies

Hierna volgen de sessies met het kind. Een sessie duurt 45 minuten en na elke sessie neem ik even de tijd voor een terugkoppeling naar ouders. Om een coachingstraject te laten slagen, is het belangrijk dat de ouder(s) en de omgeving het kind ondersteunen. Desgewenst kan Kindercoachpraktijk MeerWijs contact opnemen met de school.

Evaluatiegesprek

Als afronding van het coachingstraject volgt een oudergesprek. Tijdens dit eindgesprek wordt besproken welke positieve veranderingen er plaats hebben gevonden en hoe dit in stand gehouden kan worden.