Wat is kindercoaching?

Eigen kracht

Kindercoaching is een kortdurende, positieve  vorm van begeleiding van een kind dat – om wat voor reden dan ook – niet lekker in zijn vel zit of niet zo weerbaar is. Het doel van coaching is het kind, door zelf te ontdekken, oefenen en ervaren, te leren weer controle te krijgen over de situatie waar hij het op dat moment moeilijk mee heeft. Zodra dat doel bereikt wordt, zal hij daar in vergelijkbare maar ook in nieuwe situaties van kunnen profiteren.

Oplossingsgericht

De begeleiding is oplossings- en toekomstgericht. Het kind wordt daarbij gestimuleerd de oplossing voor zijn probleem zélf te vinden. We vertalen het probleem in een te leren vaardigheid en maken gebruik van de kwaliteiten en vaardigheden die het kind al in zich heeft.  Deze methode stimuleert de ontwikkeling van het kind en vergroot zijn zelfvertrouwen.

Kindercoachpraktijk MeerWijs helpt kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die om wat voor reden dan ook niet lekker in hun vel zitten. Dat uit zich vaak in een gedragsverandering. Hiermee geeft je kind een signaal af dat er iets aan de hand is en dat hij of zij hulp nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan:

 • (faal)angst
 • onzekerheid, weinig vertrouwen, negatief zelfbeeld
 • impulsief gedrag
 • pesten of gepest worden
 • verlegen en/of teruggetrokken zijn
 • boosheid en woede
 • frustraties
 • verdrietig, ongelukkig gevoel
 • problemen in de sociale omgang met leeftijdsgenootjes
 • vol hoofd
 • slaapproblemen
 • een ingrijpende gebeurtenis verwerken
 • problemen bij scheiding- of verliessituaties

Kennismakingsgesprek

Een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek van maximaal een ½ uur. Tijdens dit gesprek met de ouder(s) en het kind proberen we samen de hulpvraag zo concreet mogelijk te formuleren. Als er van beide kanten een klik is, kunnen we samen het begeleidingstraject ingaan.

Intakegesprek

Voorgaande aan het intakegesprek krijgt u per mail een intakeformulier toegestuurd. Bij het intakegesprek is het  kind niet aanwezig. Het intakegesprek duurt maximaal  1 uur. Tijdens het intakegesprek worden de vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen van de ouder(s) uitgebreid besproken.

Coachingssessies

Hierna volgen de sessies met het kind. Een sessie duurt 45 minuten en na elke sessie neem ik even de tijd voor een terugkoppeling naar ouders. Om een coachingstraject te laten slagen, is het belangrijk dat de ouder(s) en de omgeving het kind ondersteunen. Desgewenst kan Kindercoachpraktijk MeerWijs contact opnemen met de school.

Evaluatiegesprek

Als afronding van het coachingstraject volgt een oudergesprek. Tijdens dit eindgesprek wordt besproken welke positieve veranderingen er plaats hebben gevonden en hoe dit in stand gehouden kan worden.