Wat is coaching voor kinderen en jongeren?

Eigen kracht

Coaching is een kortdurende, positieve  vorm van begeleiding van een kind of jongere dat – om wat voor reden dan ook – niet lekker in zijn vel zit of niet zo weerbaar is. Het doel van coaching is door zelf te ontdekken, oefenen en ervaren, te leren weer controle te krijgen over de situatie waar hij/zij het op dat moment moeilijk mee heeft. Zodra dat doel bereikt wordt, zal hij/zij daar in vergelijkbare maar ook in nieuwe situaties van kunnen profiteren.

Oplossingsgericht

De begeleiding is oplossings- en toekomstgericht. Het kind of jongere wordt daarbij gestimuleerd de oplossing voor zijn probleem zélf te vinden. We vertalen het probleem in een te leren vaardigheid en maken gebruik van de kwaliteiten en vaardigheden die het kind of jongere al in zich heeft.  Deze methode stimuleert de ontwikkeling en vergroot het zelfvertrouwen.

POPtalk brengt het in beeld

POPtalk is een ondersteunende methode in de communicatie die zich richt op het visualiseren van de belevingswereld van kinderen en/of volwassenen tijdens een gesprek. Dit gebeurt d.m.v. poppetjes (bijvoorbeeld van playmobil, duplo, houten of plastic figuren) en ander materiaal. De eigen werkelijkheid wordt in beeld gebracht en dit leidt tot meer inzichten voor zowel het kind als voor mij als coach. Door POPtalk in te zetten ontstaat er al snel inzicht in bijvoorbeeld de problematiek die iemand ervaart.

POPtalk vindt zijn oorsprong in de theorie van ‘een taal erbij’ van Marleen Diekmann en in de Davismethode van Ron Davis. In beide methodieken draait het om het visualiseren van onderwerpen. POPtalk wordt echter niet therapeutisch ingezet, zoals bij systeemgerichte opleidingen die met poppetjes werken, maar is juist bedoel om op een laagdrempelige manier met de ander in contact te komen en de hulpvraag helder te krijgen. Daarna wordt POPtalk ingezet om het kind te coachen naar een oplossing(de gewenste situatie). Het uitbeelden van gesprekken heeft een enorme meerwaarde in die communicatie. Er ontstaat inzicht over het eigen gedrag en dat van anderen.

EFT

EFT staat voor Emotional Freedom Techniques. Het is een kloptechniek waarmee je zowel lichamelijke als emotionele blokkades op kunt ruimen. Met EFT wordt de verbinding losgemaakt tussen de vervelende ervaringen en de emotionele herinnering daaraan. De ervaring blijft natuurlijk, maar de lading verdwijnt.

In onze levens gebeuren soms kleine en grote dingen die een schrik- of onveiligheidsreactie teweeg kunnen brengen. Als deze gebeurtenissen niet effectief ontladen worden, dan kan er een restspanning ontstaan. Het lichaam komt in een de overlevingsstand en dit uit zich vaak ik vechten (veel praten, beschuldigen, veroordelen, ruzie maken, enz) vluchten (jezelf terugtrekken, stil worden, enz) of bevriezen (tot niets kunnen komen, niet voelen, vastzitten).

Wat doe je met EFT?
Met EFT deblokkeer je de stressreactie van het lichaam op prikkels. Je doet dit door op verschillende acupressuurpunten te kloppen terwijl je in contact blijft met alle gedachten, gevoelens en herinneringen die de beladen ervaring oproepen. Door het kloppen laat je je hersenen totaal iets anders doen, waardoor de herinnering naar de achtergrond verdwijnt. Vervolgens vullen we de gedachten met positieve gedachten. Je herinnert je nog wel het probleem, maar de emoties en fysieke reactie die ermee gepaard gingen zijn verdwenen.

EFT is een effectieve methode met snel en blijvend resultaat. Je kunt het toepassen bij onder andere:

  • sterke emoties zoals boosheid, verdriet, angst
  • slecht zelfbeeld
  • ergens tegenop zien
  • gepest zijn/ worden
  • emotionele of fysieke pijn
  • schuldgevoel