Wat is kindercoaching?

Eigen kracht

Kindercoaching is een kortdurende, positieve  vorm van begeleiding van een kind dat – om wat voor reden dan ook – niet lekker in zijn vel zit of niet zo weerbaar is. Het doel van coaching is het kind, door zelf te ontdekken, oefenen en ervaren, te leren weer controle te krijgen over de situatie waar hij het op dat moment moeilijk mee heeft. Zodra dat doel bereikt wordt, zal hij daar in vergelijkbare maar ook in nieuwe situaties van kunnen profiteren.

Oplossingsgericht

De begeleiding is oplossings- en toekomstgericht. Het kind wordt daarbij gestimuleerd de oplossing voor zijn probleem zélf te vinden. We vertalen het probleem in een te leren vaardigheid en maken gebruik van de kwaliteiten en vaardigheden die het kind al in zich heeft.  Deze methode stimuleert de ontwikkeling van het kind en vergroot zijn zelfvertrouwen.